Visningar

måndag 20 januari 2020

BASBELOPP 2020

Prisbasbeloppet höjs med 800 kr inkomståret 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2020 till 47 300 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.
Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.
För beskattningsåret 2020 (deklarationen 2021) blir:
 • deklarationspliktsgränsen 20 008 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 240 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 400 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 23 650 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 378 400 kr (8 pbb).
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 473 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 14 994 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 13 717 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 189 200 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 23 650 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 189 200 kr (4 pbb).
1 Gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2020 har fastställts till 48 300 kr, vilket är en höjning med 900 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-sytemet).

RAPPORTERA TILL FORA

Tänk på att du behöver rapportera in lönerna till FORA senast den 31 januari 2020 för att undvika en förseningsavgift på 1000 kr. De slutliga lönerna används till att räkna ut företagets slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension för föregående år.
Från den 2 januari kan du rapportera era slutliga löner på www.fora.se, där du loggar in på Mina sidor med e-legitimation, t ex Mobilt BankID.

HÖJT TRAKTAMENTE 2020


För 2020 gäller nya traktamentesbelopp! Detta som en följd av det höjda basbeloppet vilket ligger till grund för beräkningen av det skattefria traktementesbeloppet.
I och med att traktamentet beräknas till 0,005 prisbasbelopp avrundat till närmaste tiotal kronor kommer dessa belopp att gälla för 2020 (2019 års siffror inom parantes):
 • Hel dag: 240 kr (230 kr)
 • Halv dag: 120 kr (115 kr)
 • Nattraktamente (vid eget boende): 120 kr (115 kr)
Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:
 • Frukost: 48 kr (46 kr)
 • Lunch eller middag: 84 kr (81 kr)
 • Lunch och middag: 168 kr (161 kr)
 • Frukost, lunch och middag: 216 kr (207 kr)