Visningar

måndag 20 januari 2020

HÖJT TRAKTAMENTE 2020


För 2020 gäller nya traktamentesbelopp! Detta som en följd av det höjda basbeloppet vilket ligger till grund för beräkningen av det skattefria traktementesbeloppet.
I och med att traktamentet beräknas till 0,005 prisbasbelopp avrundat till närmaste tiotal kronor kommer dessa belopp att gälla för 2020 (2019 års siffror inom parantes):
  • Hel dag: 240 kr (230 kr)
  • Halv dag: 120 kr (115 kr)
  • Nattraktamente (vid eget boende): 120 kr (115 kr)
Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:
  • Frukost: 48 kr (46 kr)
  • Lunch eller middag: 84 kr (81 kr)
  • Lunch och middag: 168 kr (161 kr)
  • Frukost, lunch och middag: 216 kr (207 kr)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar